hit counter html

Teah's blog

Ask me anythingNext pageArchive

"ако някога се върнеш
знай че ще те изпуша
като евтина цигара
без особено желание
при първите дръпки
ще се усмихна някъде
по средата защото
ще съм се върнала
към лош стар навик
и накрая ще те загася
точно стигнала до филтъра
защото вече ще знам
къде точно е трябвало
да поставя края ти."

- Л.Й. (via blind-letters)